Verdwenen in het verleden, gevonden in het heden, de voorgangers van het bestaansrecht bevinden zich in universele vormen.
Tijden lang en ook nu nog, heb ik een onuitputtelijke tocht door mijn planetaire
Hersencellen ondernomen.
De zoektocht naar het ontstaan van de mens is nog niet volbracht en zal waarschijnlijk in mijn leven niet tot een einde komen.
Zodoende ben ik mijn eigen civilisatie aan het ontkiemen en deze zal uitsterven met het tot een einde komen van mijn eigen bestaan.

Erik de Jongupdate 11aug 2017

Disappeared in the past, find in the present, the predecessors of the right to excist are in the universal shapes.

For a long period and still now I have attempted an unfailing excursion through my braincells.
The search to the existence of the human being has not been accomplished and it probably will not come to a conclusion in my life.
Consequently I have geminated my own civilisation and this shall become extinct
with the ending of my own life.


Erik de jong  

 

   

 

 

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud